Een stukje historie:


Het was 1956. De meeste bedrijven hadden toen al jaren een Personeelsvereniging.

Vooral na de beëindiging van de tweede wereldoorlog schoten ze als paddestoelen uit de grond. Waarom dan niet bij de toenmalige WSM (Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij).

De belangrijkste reden hiervoor was dat de mensen in het bedrijf de oprichting van zo’n vereniging niet zagen zitten, omdat de toenmalige directeur, de heer H.J. Bienemann er niet zo’n enthousiast voorstander van was.


Maar zie, als zich dan een mogelijkheid voordoet is het wel zaak die dan ook te benutten. Want wat was het geval.

Eind 1956 bestond de WSM 75 jaar en dat heuglijke feit werd herdacht met een feestavond in Amicitia te Den Haag. De heren de Ligt en van der Lugt liepen al wat langer rond met plannen om een personeelsvereniging op te richten en de heer de Ligt had vernomen, dat ook de directeur van de Citosa (uit Boskoop), Jelle Kok op de feestavond aanwezig zou zijn.

Omdat de Ligt, Kok goed kende, schoot hij hem aan en vroeg hem of hij misschien een ideetje had hoe de WSM een personeelsvereniging van de grond moest krijgen. Hij fluisterde hem daarbij tevens in het oor, dat de heer Bienemann een van de grotere struikelblokken was, maar dat hij, als dikke vriend van Bienemann wellicht iets meer invloed had. Het advies van de heer Kok was kort maar krachtig: “Als je mij dadelijk aan de bar ziet staan met Harry (de voornaam van de heer Bienemann) kom je er maar even bij staan”.

Alzo gebeurde. Na het inschenken van een borrel vroeg de heer Kok met uitgestreken gezicht aan de heer de Ligt: “zeg, hoe heet de voorzitter van jullie personeelsvereniging”? Het antwoord van de heer de Ligt kunt u raden: “Wij hebben helemaal geen personeelsvereniging”, waarop de heer Kok de heer Bienemann aankeek en zeer verbaasd uitriep: “Heb jij niet eens een personeelsvereniging? Wat een rot tent!!”.


De maandag daarna werd de Ligt bij Bienemann geroepen en werd hem medegedeeld dat hij ervoor moest zorgen dat er bij voldoende deelnemers op korte termijn een personeelsvereniging moest komen. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Ongeveer tweederde van het personeel gaf zich op als lid en in januari 1957 werd de P.V. opgericht.

Bestuursleden van het eerste uur waren o.a. de heren J.M. van Dijk, M. de Ligt, A. van der Lugt en H. Rietmeijer. Ook de heer Kuilman, toen nog secretaris van de directie en later directeur van WSM en Westnederland, was ons vaak behulpzaam als er vragen waren en stimuleerde regelmatig iedereen om aanwezig te zijn op de, door de P.V. georganiseerde, avonden.


Geen wereldschokkend verhaal, maar misschien wel leuk om te weten.


We zijn inmiddels vier fusies en weer een consessie verder. En met de daarbij behorende veranderingen zoals de recente overgang naar Veolia. Dat maakt het niet altíjd even gezellig. Laten wij het dus maar positief benaderen en er met z’n allen een leuke werksfeer van maken.


    Cees Walder, Voorzitter.